Rezultatai

Turų rezultatai:

1 turo rezultatai:

KK „Bitės02“ – SK „Dzūkai“ 100:78,
KK „Bitės98“ – Merkinė 114:57,
SK „Toreso“ – SK „Bitės“ 68:56,
KK „Bitės00“ – SK „Erbis“ 86:88,
SK „Ekstra-TVM“ – Žilinai 80:62.

2 turo rezultatai:

KK „Bitės98“ – SK „Erbis“ 87:66,
SK „Toreso“ – Merkinė 82:58,
SK „Bitės“ – Žilinai 73:82,
KK „Bitės02“ – KK „Bitės00“ 76:81,
SK „Ekstra-TVM“ – SK „Dzūkai“ 75:52.

3 turo rezultatai:

SK „Ekstra-TVM“ – KK „Bitės00“ 79:75,
Merkinė – SK „Erbis“ 49:69,
KK„Bitės 98“ – KK „Bitės 02“ 140:65,
SK „Toreso“ – Žilinai 82:63,
SK „Bitės“ – SK „Dzūkai“ 79:76.

4 turo rezultatai:

SK „Bitės“ – KK „Bitės 00“ 94:79,
Merkinė – KK „Bitės 02“ 56:61,
Žilinai – SK „Dzūkai“ 102:52,
SK „Erbis“ – SK „Toreso“ 61:78,
KK „Bitės98“ – SK „Ekstra-TVM“ 68:79.

5 turo rezultatai:

SK „Dzūkai“ – SK „Toreso“ 29:122,
Žilinai – KK „Bitės00“ 82:83,
KK „Bitės02“ – SK „Erbis“ 61:80,
SK „Ekstra-TVM“ – Merkinė 90:57,
KK „Bitės98“ – SK „Bitės“ 108:83.

6 turo rezultatai:

KK „Bitės02“ – SK „Toreso“ 64:104,
KK „Bitės98“ – Žilinai 97:74,
SK „Bitės“ – Merkinė 0:20,
SK „Erbis“ – SK „Ekstra-TVM“ 72:105,
KK „Bitės“00 – SK „Dzūkai“ 107:61.

7 turo rezultatai:

SK „Toreso“ – KK „Bitės“00 102:95,
KK „Bitės“98 – SK „Dzūkai“ 88:73,
SK „Bitės“ – SK „Erbis“ 0:20,
Žilinai – Merkinė 74:55,
KK „Bitės“02 – SK „Ekstra-TVM“ 45:88.

8 turo rezultatai:

SK „Ekstra-TVM“ – SK „Toreso“ 71:76,
KK „Bitės’98“ – KK „Bitės’00“ 97:76,
SK „Erbis“ – Žilinai 74:95,
SK „Dzūkai“ – Merkinė 80:77,
KK „Bitės’02“ – SK „Bitės“ 20:0.

9 turo rezultatai:

KK „Bitės’00“ – Merkinė 100:77,
KK „Bitės’02“ – Žilinai 62:74,
SK „Dzūkai“ – SK „Erbis“ 75:68,
KK „Bitės’98“ – SK „Toreso“ 60:82,
SK „Ekstra-TVM“ – SK „Bitės“ 20:0.

Pirmojo ketvirtfinalio rezultatai:

SK „Ekstra-TVM“ – KK „Bitės’02“ 84:59 (1:0),
KK „Bitės’98“ – KK „Bitės’00“ 99:85 (1:0),
SK „Erbis“ – Žilinai 81:76 (1:0),
SK „Toreso“ – SK „Dzūkai“ 101:39 (1:0).

Antrojo ketvirtfinalio rezultatai:

SK „Toreso “ – SK „Dzūkai“ 112:41 (2:0),
SK „Erbis“ –  Žilinai 86:88 (1:1),
KK „Bitės’02“  –  SK„ Ekstra-TVM“ 85:90 (0:2),
KK „Bitės’00“   –   KK „Bitės’98“ 73:93 (0:2).

Trečiojo ketvirtfinalio rezultatai:

SK „Erbis“ –  Žilinai 67:94 (1:2).

Pirmųjų pusfinalio rungtynių rezultatai:

SK „Toreso “ – Žilinai 112:75 (1:0),
SK„ Ekstra-TVM“ –  KK „Bitės’98“ 89:96 (0:1).

Antrųjų pusfinalio rungtynių rezultatai:

SK „Toreso “ – Žilinai 108:81 (2:0),
SK„ Ekstra-TVM“ –  KK „Bitės’98“ 76:79 (0:2).

Finalo ir rungtynių dėl bronzos rezultatai:

SK „Toreso“ – KK „Bitės’98“ 76:82 (finalas),
SK „Ekstra-TVM“ – Žilinai 88:79 (dėl bronzos).